Polityka Prywatności

Polityka Prywatności firmy GM Yachting Polska
Prywatność naszych Klientów jest dla nas BARDZO WAŻNA!
ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO OCHRONY przekazanych nam DANYCH OSOBOWYCH. Poniżej przedstawiamy informacje jak wykorzystujemy i przetwarzamy posiadane dane osobowe, jak wykorzystujemy pliki cookie oraz jak można się z nami skontaktować w razie wątpliwości. Nasze oświadczenie o ochronie prywatności odnosi się do wszystkich informacji gromadzonych za pośrednictwem naszych stron internetowych, poczty elektronicznej oraz mediów społecznościowych. Prosimy o zaprzestanie korzystania z naszych usług, jeżeli nie akceptujecie Państwo poniższych zasad.

Dane osobowe które zbieramy

1. Dane osobowe Czarterującego, które zostały nam przekazane:
Pomoc w wynajęciu jachtu lub zorganizowaniu rejsu, wymaga podania kilku niezbędnych informacji: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, obywatelstwo, numer i rodzaj dokumentu tożsamości, datę i miejsce urodzenia oraz rodzaj i numer uprawnień żeglarskich. Dane te są niezbędne do przygotowania Listy Załogi. Zbieramy informacje dotyczące otrzymanych płatności w celu zrealizowania określonej usługi. Niezbędne będą także kopie Uprawnień Żeglarskich + UKF.

2. Dane osobowe członków załogi które przekazał nam Czarterujący:
Do wykonania usługi niezbędne jest podanie danych osobowych osób podróżujących z osobą czarterującą. Obowiązkiem Czarterującego jest upewnienie się, że osoby, których dane zostaną nam przekazane, są tego świadome i akceptują naszą Politykę Prywatności.

3. Dane osobowe, które zbieramy w Internecie:
Zbieramy określone informacje o osobach  odwiedzających nas na naszej stronie internetowej www.gmyachting.pl.  Obejmują one: adres IP, datę i godzinę wizyty na stronie, sprzęt, oprogramowanie lub przeglądarkę internetową, z której odwiedzający korzysta, informacje o systemie operacyjnym danego komputera (wersje aplikacji i ustawienia językowe),informacje o kliknięciach i odwiedzonych stronach. Podobnie dla urządzeń mobilnych.

4. Dane osobowe, które otrzymujemy z innych źródeł:
Możemy również otrzymywać informacje osobowe z innych źródeł. Na przykład zewnętrzny system mailingowy, raportujący nam czy otworzono wysłany mail, kiedy, z jakiego urządzenia, lokalizację i co stanowiło ewentualne zainteresowanie.

Zbieranie i wykorzystywanie otrzymanych dane osobowe:
Dzięki otrzymanym danym osobowym,  potwierdzamy i zarządzamy rezerwacją jachtu lub udziałem w rejsie. Wykorzystujemy również uzyskane dane do działań marketingowych. Za zgodą można otrzymywać od nas newslettery. Z usługi tej w każdej chwili można zrezygnować. Z klientami kontaktujemy się za pomocą poczty elektronicznej, telefonu i poczty tradycyjnej. Robimy to w celu przesłania oferty, dopełnienia formalności związanych z rezerwacją jachtu, obsługi czarteru, przypominania o płatnościach oraz potwierdzenia ich otrzymania a także w celu odpowiedzi na otrzymane wiadomości.Udostępnianie posiadanych danych osobowych:.
Posiadane dane osobowe mogą być przekazane:
1.Firmie GM YACHTING POLSKA MAREK SIŁKA
2. Naszym partnerom handlowym w celu realizacji umowy wynajmu jachtu.
3. Firmie księgowej.
3. Instytucjom finansowym odpowiedzialnym za dokonywanie przelewów i płatności
4. Poczcie Polskiej oraz firmom kurierskim,
5. Firmie świadczącej usługi informatyczne i hostingowe,
6.Odpowiednim podmiotom zatwierdzającym listy załogi

Korzystamy z mediów społecznościowych:
W celu przedstawiania naszych usług wykorzystujemy Serwis społecznościowy Facebook który jest powiązany z naszą stroną www.gmyachting.pl.
Po zalogowaniu się do konta na Facebooku odwiedzający może umieszczać wpisy na naszej stronie. Wiąże się to z udostępnieniem imienia i nazwiska oraz zdjęcia profilowego z Facebooka osoby odwiedzającej na stronie www.gmyachting.pl.  Ewentualne użycie przycisków „Lubię to” lub „udostępniam”, znajdującego się pod postem, dostawca mediów społecznościowych może powiązać z kontem odwiedzającego w mediach społecznościowych i ewentualnie zaprezentować jego działania na swoim profilu mediów społecznościowych, aby udostępnić je innym osobom w sieci odwiedzającego. Sposób działania Facebooka jest uzależniony od ustawień prywatności na profilu Facebookowym odwiedzającego.


Zabezpieczenia i procedury ochrony danych osobowych stosowanych przez firmę GM YACHTING POLSKA MAREK SIŁKA:
W celu ochrony otrzymanych danych osobowych, używamy odpowiednich procedur, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych. Wykorzystujemy również w tym celu, informatyczne mechanizmy zabezpieczeń na naszych serwerach.
Do danych osobowych w trakcie pracy, mają dostęp tylko upoważnieni i odpowiednio przeszkoleni pracownicy.

Kontrolowanie udostępnionych danych osobowych:
Każdy ma prawo do wglądu, aktualizacji i poprawy swoich danych osobowych. W tym celu prosimy o kontakt emailowy gmyachting@post.pl.  lub telefoniczny +48 600 311 933, +48 601427986.
Można skontaktować się z nami, jeśli dane osobowe, które posiadamy, są nieprawidłowe, jeśli nie mamy już prawa do korzystania z danych osobowych lub w przypadku innych pytań dotyczących wykorzystania przekazanych danych osobowych i naszej Polityki prywatności.
Przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego ( Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).W każdej chwili można zażądać przeniesienia danych do innego podmiotu, który świadczy podobne usługi lub całkowitego ich usunięcia.

Za przetwarzanie i kontrolę danych osobowych w witrynie gmyachting.pl jest odpowiedzialna firma GM YACHTING POLSKA - MAREK SIŁKA z siedzibą w Iławie przy ulicy Lubawskiej 3, posługująca się numerem NIP: 744 000 6789.

Przechowywanie danych osobowych:
Dane osobowe będziemy przechowywać przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w jakich są one przetwarzane. Bierzemy jednak pod uwagę wymagania ustawowe np. okres odpowiadający przedawnieniu roszczeń lub przepisy o rachunkowości

Wgląd w dane osobowe pozwala nam naliczyć zniżkę z tytułu stałego klienta lub potwierdzić opinię z rejsu.

Pliki cookie:
Niektóre obszary serwisu należącego do GM YACHTING POLSKA MAREK SIŁKA mogą wykorzystywać pliki cookies. Strona internetowa gmyachting.pl wykorzystuje ciasteczka do prowadzenia kampanii reklamowych oraz zbierania danych statystycznych. W tym zakresie, obsługa może zostać powierzona podmiotom trzecim.
Cookies są nieszkodliwe dla komputera, dla jego użytkownika i jego danych. Użytkownik w dowolnym momencie ma możliwość usunięcia plików cookies ze swojego komputera za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania, które można znaleźć m.in. w przeglądarce Firefox, Chrome, Internet Explorer.


Osoby które nie akceptują  naszej Polityka Prywatności prosimy o nie kontaktowanie się z Firmą oraz o nie korzystanie z jej usług.